Lokalområdet i dag

Lokalområdet


Lokalområdet i dag afgrænses af tre store handelsgader: Gammel Kongevej mod syd, Rosenørns Allé mod nord og H.C. Ørstedsvej mod vest.  Mod øst afgrænses kvarteret af Skt. Jørgens Sø, som samtidig også er områdets største grønne rekreative område.


Området ligger midt i den tættest befolkede bydel af Frederiksberg, hvor en stor del af bebyggelsen består af beboelseskarreer med etageboliger. Fra vores ejendom er der mindre end 50 m til søerne og et par hundrede meter til Forum samt tilhørende metrostation, ligesom Vesterport kan nås ved 5 minutters gang via. Kampmannsgade.
Danasvej, som er kvarterets gennemgående hovedakse med Danas Plads som centrum, rummer foruden bydelens velbesøgte bibliotek, også et hotel samt en række mindre caféer og restauranter, herunder den populære Salon 39.


Nærområdet fremstår meget grønt og er karakteriseret ved tætte gadeforløb med flere mindre byrum i umiddelbar nærhed, bl.a. Danas Plads og byrummene omkring Sankt Markus Kirken, Julius Thomsens Plads og Forum. Derudover er pladsen foran biblioteket mod Danasvej en populær "lomme" at nyde solen i.


Glimt fra lokalområdet