Brandsikkerhed

Brandsikkerhed


Senest havde vi i august 2017 en brand tæt inden på livet, da vores nabo havde håndværkere, som efterlod selvantændelige olieklude i en container, der selvantændte. Heldigvis kom ingen til skade.


Episoden indskærper nødvendigheden af, at alle bestræber sig på at forebygge potentielt brandfarlige situationer.


Alle ejendommens opgange har røgalarmer på alle etager, der testes og rengøres én gang årligt (ved arbejdsdagen).


De 3 O'er beskriver i prioriteret rækkefølge, hvordan forebyggelsen af brand sker bedst:


1) Omtanke

2) Orden

3) Overholdelse af brandforskrifter.


Omtanke

Ser man/lugter man røg i opgangen, er det en brand indtil modsatte er bevist - undersøg, afklar og alarmér hvis nødvendigt!


Herudover bør man tænke sig om og følge nedenstående gode råd:


- Vær forsigtig med anvendelse af ild.


- Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner o.lign.


- Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er opsyn.


- Cigaretter skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg, som kun benyttes til dette formål.


- Affaldsposer o. lign. skal fjernes, når den daglige rengøring er afsluttet.


- El-varmere skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart og må aldrig tildækkes eller anvendes til

tørring af tøj.


- Strygejern, brødristere, kaffemaskiner, fjernsyn o.lign.

elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.


- Olie- og fernisklude kan selvantænde og skal efter brug anbringes i ubrændbar beholder med låg eller pose med rigeligt vand.


-Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal opbevares i tillukkede beholdere.


Orden:

Netop af hensyn til brandsikkerheden, skal det indskærpes, at for- såvek som bagtrapper skal være fuldstændig ryddelige og farbare til enhver tid.


Det er derfor forbudt


- at have barnevogne/klapvogne stående på for- og bagtrapper samt reposer


- at have affald, papkasser, møbler, flasker og lignende stående på for- og bagtrapper samt reposer.


Overholdelse af brandforskrifter

Det er kun lovpligtigt at have røgalarmer i ejendomme opført efter 2004, men brandmyndighederne anbefaler kraftigt, at alle lejligheder har minimum 1 røgalarmvog gerne flere.


Udfra lejlighedernes størrelse i vores ejendom anbefales

2-3 røgalarmer i hver lejlighed.


De er billige, man skal placeres korrekt, hvilket man kan få hjælp til i nedenstående video.Det anbefales også, at man anskaffer sig en pulverslukker på 2-5 kg til opbevaring i lejligheden, hvis uheldet skulle være ude. De kan købes i IKEA eller flere byggemarkeder for 100-130 kroner.


OBS TIL ALLE BEBOERE:


Hører du "bip" jævnligt udefra din opgang, er det en røgalarm, der skal have skiftet batteri.


Kontakt bestyrelsen omgående pr. mail, da vi netop har 9V-batterier liggende, så udskiftning sker hurtigst muligt!