Ejendomsforsikring

Senest revideret d. 16. januar 2020

Ejendomsforsikring


Ejerforeningen har tegnet en kollektiv hus- og grundejerforsikring for ejendommen. Forsikringen dækker pludselig opstået beskadigelse af bygningen i forbindelse med storm, brand, eksplosioner m.v.


Læs mere om vores dækning på Gjendiges hjemmeside her.Foreningen har en fast aftale med et forsikringsmæglerselskab, der løbende gennemgår markedet for at opnå de mest gunstige forsikringsvilkår, samt holde udgifterne så lave som muligt.

Aktuelt har pr. 1/12-2019 haft Gjensidige, hvor kontakten til denne, varetages gennem nedenstående assurandør.


Assurance Partner A/S

Gl. Kongevej 160

1850 Frederiksberg C

T:  3325 2010

www.assurancepartner.dk


Skader, man mener er omfattet af ejerforeningens forsikring, skal meldes til ovenstående. Herudover skal bestyrelsen orienteres pr. mail eller pr. telefon, inden man melder skaden.


Skadeanmeldelse:

Kan ske enten pr. telefon 33 25 20 10 eller online ved at klikke nedenfor.