Parkering

Senest revideret d. 16. januar 2020

Parkering


Parkering på Danasvej og øvrige offentlige veje i området er omfattet af de alm. parkeringsregler i Frederiksberg Kommune.


Presset på P-pladser er størst i hverdagene mellem 9-16, men om aftenen og i weekenderne er der i reglen god plads.


NB: Husk, at parkering på Kampmannsgade (dæmningen) sker i Københavns Kommune, dvs. andre p-regler.


Det er altid parkantens ansvar, at bilen har licens eller billet, hvis bilen er parkeret i parkeringszonen i mere end to timer.


P-zonen på Frederiksberg inkl. Danasvej omfatter:


- Alle hverdage klokken 7-24

- Lørdage klokken 7-17.


De første 2 timer er altid gratis.

Det koster heller ikke noget at parkere på søndage og følgende helligdage:


    Juleaftensdag

    1. og 2. juledag

    Nytårsdag

    Skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag

    Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag

    1. og 2. pinsedag

    Grundlovsdag


Man kan købe en dagsbillet til 90 kr, - klart nemmest vha. en af de 5 parkeringsapp (fx Easy Park), som kommunen samarbejder med.


Parkeringslicens:

Har man fast bil, kan man købe en P-licens for 290 kroner, der gælder 1 år. P-licens giver ret til parkering i P-zonen, men ikke en til en specifik parkeringsplads. Har man el-bil eller bil med energiklasse fra A+ og fremefter, betaler man en reduceret takst på 160 kr årligt.Parkering i gården:

Der findes 5 parkeringspladser i gården, hvoraf 4 af disse udlejes af ejeren af kælderen og den sidste hører til baghuset (som udlejes). Ønsker man at leje en parkeringsplads, skal dette drøftes med ejeren af kælderen eller nuværende lejer af p-pladsen.


BEMÆRK: Det er ikke tilladt at parkere uden for de 5 båse i gården - der skal være frit langs facaden iflg. gældende brandforskrifter.


Af- og pålæsning af bil i gården er dog tilladt i et kortere tidsrum.