Rotter og skadedyr

Senest revideret d. 16. januar 2020

Rotter og skadedyr


De seneste års metrobyggeri har medført stigende rotteproblemer, da rystelserne presser dem op til overfladen.


Vi har i foreningen forsøgt at gøre, hvad vi kan for at reducere problemet mest muligt. I 2007 er kloakinstallationerne udskiftet, ligesom vi i 2017 har fået installeret mekaniske rottespærrere i stikledningerne indtil ejendommen.


Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter (rottelorte), skal du anmelde det til Frederiksberg Kommune. Anmeldelsen er gratis.


Rotter indendørs i beboelse (selve lejligheden):

Skal meldes AKUT telefonisk til kommunens rottefænger (Rentokil) hele døgnet på tlf. 70 10 66 64 - du stilles videre til vagthavende rottefænger.


Tilsyn gennemføres indenfor få timer.


Rotter udendørs (fx i gården, i kælder, depotrum)

Skal meldes via selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside - klik på knappen nedenunder.


Du kan forvente, at bekæmpelsen starter førstkommende hverdag.Hvad sker der, når du anmelder?

Når du anmelder rotter, foretager kommunens skadedyrsbekæmper et tilsyn på stedet. Ved tilsynet bliver ejendommen og arealet rundt om gennemgået for at finde eventuelle steder, hvor rotten har adgang til skjulesteder og fødekilder.


Er rotterne indendørs opstiller vi smækfælder, mens der på udendørs arealer bliver anvendt gift i giftdepoter. Giftdepoterne er indrettet, så hverken børn, hunde eller katte har adgang til giften. Efter, at fælder og giftdepoter er opstillet, tilser vi dem jævnligt, indtil der ikke længere ses tegn på rotter.


Rottebekæmperen vil ringe til dig, så I kan aftale, hvornår I kan mødes.


Skadedyrsbekæmperen foretager en vurdering af hvilke tiltag, der skal gennemføres for at forhindre flere rotter i at komme frem.


Husk mail til øvrige beboere:

Send altid en mail ud til øvrige beboere, så vi alle kan holde et vågent øje.