Vaskerum

Senest revideret d. 16. januar 2020

Vaskerum


Anvendelse

Alle beboere i ejendommen kan anvende vaskerummet mod betaling.

 

Pris

Prisen reguleres løbende i forhold til omkostningerne.

Aktuelt er prisen 400 kr pr. kvartal pr. person i lejligheden.


Vilkår

Vaskerummet fungerer under den forudsætning, at alle udgifter til vaskemaskine, tørretumbler, vedligeholdelse, forbrug m.v. afholdes af dem, der bruger rummet - og ikke af ejerforeningen. Brugerne står også for rengøring af rummet, som følger en fast rulleplan, der ligger i vaskerummet. Se desuden nedenfor.

 

Tilmelding

Hvis man ønsker at tilmelde sig ordningen, skal man henvende sig hos ejerforeningens administrator, som opkræver betalingen sammen med fællesomkostningerne (kvartalsvis).

Kontakt administrator Jan på danasvej@gmail.com.

 

Administration og vedligeholdelse

Administrationsrollen for vaskerummet går på skift.


Aktuelt er Nini A. Jensen administrator.


Administrator skal stå for at holde styr på økonomien, koordinere rengøring, vedligeholdelse og evt. udskiftning.


Rengøring:

Rengøring sker ca. engang om måneden.

Har man rengøringstjansen i vaskerummet omfatter denne:


- Aftørring af maskiner

- Rensning af sæbeskuffen

- Fejning og afvaskning af gulv

- Tømning af skraldespand


Alle bør smide deres egne tømte plastikbeholdere i den dertil beregnede affaldscontainer.


Når rengøring af vaskerummet er foretaget afkrydses der i boksen th. på den ophængte seddel i vaskekælderen.


Rulleplan for rengøring 2020


Januar-juni:


Nini og Lasse Almgren-Jensen 6a. 1. sal: Januar

Clinique de Praire (Susanne) Kælder: Februar

Anne Søe 6.B.: Marts

Natasja og Søren Gross, 4, 2. th.: April

Kim og Jane, 4, st. tv.: Maj

Anna og Eddie Alcaraz 6.a stuen: Juni


Juli-december:


Nini og Lasse Almgren-Jensen 6a. 1. sal: Juli

Clinique de Praire (Susanne) Kælder: August

Anne Søe.: September

Natasja og Søren Gross, 4, 2. th.: Oktober

Kim og Jane, 4, st. tv.: November

Anna og Eddie Alcaraz 6.a stuen: December

 

Regler for brug af vaskerum

De specifikke regler kan hentes nedenunder.